อามูร์ (ซูเมอร์ 𒈥𒌅 MAR.TU; แอกแคด Amurrūm หรือ Tidnum; อียิปต์ Amar; ฮีบรู: אמוריʼĔmōrī; กรีกโบราณ: Ἀμορραῖοι) เป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่พูดภาษาในกลุ่มภาษาเซมิติก[1]จากประเทศซีเรียซึ่งปกครองเมโสโปเตเมียตอนใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 จนถึง 17 ก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งก่อตั้งนครรัฐหลายแห่ง เช่น บาบิโลน จนกลายเป็นอาณาจักรในเวลาต่อมา

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Amorite (people)". Encyclopædia Britannica online. Encyclopædia Britannica Inc. สืบค้นเมื่อ 30 November 2012.