อาณาจักรในอาร์ดา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

อาร์ดา (Arda) คือดินแดนในจินตนิยายของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ในปกรณัมชุดมิดเดิลเอิร์ธ ซึ่งประกอบด้วยทวีปต่างๆ และอาณาจักรของเผ่าพันธุ์ต่างๆ มากมาย ต่อไปนี้เป็นรายชื่ออาณาจักรสำคัญในอาร์ดาในแต่ละยุคสมัย

ยุคที่หนึ่งและบรรพกาล

แก้

อาณาจักรของเอลฟ์

แก้
อาณาจักรของชาวโนลดอร์
อาณาจักรของชาวซินดาร์
อาณาจักรของพวกอวาริหรือนันดอร์

อาณาจักรของมนุษย์

แก้

อาณาจักรของคนแคระ

แก้

อาณาจักรของเอนท์

แก้

อาณาจักรของฝ่ายอธรรม

แก้

อาณาจักรของเอลฟ์

แก้
อาณาจักรของชาวโนลดอร์
อาณาจักรของชาวซินดาร์
อาณาจักรของอวาริหรือนันดอร์

อาณาจักรของมนุษย์

แก้

อาณาจักรของคนแคระ

แก้

อาณาจักรของฝ่ายอธรรม

แก้

อาณาจักรของเอลฟ์

แก้
อาณาจักรของชาวโนลดอร์ ซินดาร์ และนันดอร์บางส่วน

อาณาจักรของมนุษย์

แก้
อาณาจักรของชาวดูเนไดน์และอาณาจักรพันธมิตร
อื่นๆ

อาณาจักรของคนแคระ

แก้

อาณาจักรของฮอบบิท

แก้

อาณาจักรของเอนท์

แก้

อาณาจักรของฝ่ายอธรรม

แก้
อาณาจักรของมนุษย์
ผนวกด้วยดินแดนต่อไปนี้
อาณาจักรคนแคระ
อาณาจักรเอลฟ์