อากิตะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อากิตะ (ญี่ปุ่น: 秋田โรมาจิAkita) อาจหมายถึง