สัญญาณชีพ

(เปลี่ยนทางจาก อาการแสดงชีพ)

สัญญาณชีพ หรือ ชีวสัญญาณ[1] เป็นกลุ่มของอาการแสดงสำคัญ 4-6 อย่าง ที่บ่งบอกถึงสถานะของกระบวนการสำคัญที่ทำให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ได้ ค่าเหล่านี้ใช้เพื่อช่วยในการประเมินสุขภาพกายโดยทั่วไปของบุคคล ช่วยในการวินิจฉัยโรค และช่วยบ่งบอกการฟื้นตัวจากโรค[2][3] ค่าปกติของสัญญาณชีพของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามอายุ น้ำหนัก เพศ และสุขภาพโดยรวม[4]

Vital signs
การวินิจฉัยทางการแพทย์
La pantalla (11123270863).jpg
An anesthetic machine with integrated systems for monitoring of several vital parameters, including blood pressure and heart rate
เป้าหมายassess the general physical health of a person

สัญญาณชีพหลักมี 4 อย่าง ได้แก่ อุณหภูมิกาย ความดันเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจ นิยมใช้ตัวย่อว่า BT, BP, HR, และ RR ตามลำดับ ในบางสถานการณ์อาจมีค่าอื่นๆ ที่นำมาประเมินร่วมกับสัญญาณชีพ แล้วเรียกว่าเป็น "สัญญาณชีพที่ 5" หรือ "สัญญาณชีพที่ 6" ได้ ค่าอื่นๆ เหล่านี้ เช่น ระดับความเจ็บปวด ระดับน้ำตาลในเลือด ความอิ่มตัวออกซิเจน เป็นต้น

มีการเสนอระบบคะแนนเตือนแรกเริ่ม (early warning score) ระบบต่างๆ ที่คำนวณจากค่าสัญญาณชีพแต่ละค่า แล้วนำมารวมกันเป็นคะแนนรวมเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจพบผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงหรือกำลังจะทรุดลงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะมีอาการทรุดหนัก เช่น หัวใจหยุดเต้น หรือต้องย้ายเข้าห้องไอซียู เป็นต้น ซึ่งหากระบบคะแนนเหล่านี้หากใช้อย่างเหมาะสมจะทำให้สามารถตามทีมตอบสนองรวดเร็วมาประเมินและให้การรักษาผู้ป่วยก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้[5][6][7]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน Archived 2017-07-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. เรียกข้อมูลวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561.
  2. "Vital Signs".
  3. http://www.emergencycareforyou.org/VitalCareMagazine/ER101/Default.aspx?id=500
  4. "Vital Signs Table - ProHealthSys".
  5. National Early Warning Score Development and Implementation Group (NEWSDIG) (2012). National Early Warning Score (NEWS): standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. London: Royal College of Physicians. ISBN 978-1-86016-471-2.
  6. National Institute for Health and Clinical Excellence. Clinical guideline 50: Acutely ill patients in hospital. London, 2007.
  7. "Acute care toolkit 6: the medical patient at risk: recognition and care of the seriously ill or deteriorating medical patient" (PDF). Royal College of Physicians of London. May 2013.