อาการกลัวผี (อังกฤษ: phasmophobia[1]) หมายถึง ความกลัวผีอย่างรุนแรงและไม่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นความเชื่องมงายชนิดหนึ่ง

อ้างอิง แก้

  1. "Phasmophobia. (n.d.). Webster's New Millennium Dictionary of English, Preview Edition". Lexico Publishing Group. สืบค้นเมื่อ 2008-10-21.