อัศวินโต๊ะกลม (อังกฤษ: Knights of the Round Table) เป็นชื่อกลุ่มคนที่ได้รับแต่งตั้งเกียรติยศอย่างสูงสุดในราชสำนักของกษัตริย์อาร์เทอร์ ในชุดตำนานที่ปรากฏในตำนานแห่งบริเตน โต๊ะกลม อันเป็นโต๊ะประชุมของพวกเขานั้นสร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงความเท่าเทียมกันของสมาชิกทุกคน ไม่มีด้านหัวหรือด้านท้าย วรรณกรรมเกี่ยวกับกษัตริย์อาร์เทอร์แต่ละเรื่องอาจจะกล่าวถึงจำนวนอัศวินที่ไม่เท่ากัน ตั้งแต่ 12-150 คน หรือมากกว่านั้น สำหรับ Winchester Round Table ซึ่งบันทึกในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1270 มีรายชื่ออัศวินทั้งสิ้น 25 คน ครับ

รายชื่ออัศวิน

แก้

ต่อไปนี้เป็นรายชื่ออัศวินที่สำคัญของโต๊ะกลม

อ้างอิง

แก้
  • โทมัส มาโลรี, Le Morte D'Arthur, the Winchester Manuscript. เรียบเรียงและตัดทอนโดย เฮเลน คูเปอร์ พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ค.ศ. 1998

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้