อัลไต (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อัลไต (อังกฤษ: Altai หรือ Altay) เป็นชื่อเทือกเขาในเอเชียกลาง (เทือกเขาอัลไต) และอาจหมายถึง

ภาษาแก้ไข

  • ภาษาอัลไต ภาษาในกลุ่มภาษาเตอร์กิก มีใช้ในประเทศรัสเซีย
  • ตระกูลภาษาอัลไต ตระกูลภาษาสมมติฐานที่รวมกลุ่มภาษาเตอร์กิก กลุ่มภาษามองโกล และกลุ่มภาษาตุงกูซิก

เขตการปกครองแก้ไข