อัลวะลีด อิบน์ อับดุลมะลิก (อาหรับ: الوليد بن عبد الملك‎; อังกฤษ: Al-Walid ibn Abd al-Malik; ค.ศ. 668ค.ศ. 715) หรือ อัลวะลีดที่ 1 (อังกฤษ: Al-Walid I) เป็นกาหลิบแห่งจักรวรรดิกาหลิบอุมัยยะฮ์ ผู้ปกครองจักรวรรดิระหว่าง ค.ศ. 705 จนเสียชีวิตในปี ค.ศ. 715 อัลวะลีดที่ 1 เป็นบุตรของอับดุลมะลิก (Abd al-Malik) ผู้ดำเนินการขยายดินแดนของจักรวรรดิที่เริ่มโดยอับดุลมะลิกต่อไปอีกกว้างไกล และเป็นประมุขผู้มีความสามารถ

อัลวะลีดที่ 1
الوليد بن عبد الملك‎
กาหลิบแห่งจักรวรรดิกาหลิบอุมัยยะฮ์
ราชวงศ์ อุมัยยะฮ์
ครองราชย์ ค.ศ. 705 - ค.ศ. 715
ประสูติ ค.ศ. 668
สวรรคต ค.ศ. 715
จักรวรรดิกาหลิปอุมัยยะห์

อ้างอิงแก้ไข

  • Muhammad ibn Jarir al-Tabari, v. 23 "The Zenith of the Marwanid House," transl. Martin Hinds, SUNY, Albany, 1990

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข