อัลละฮ์เซอลามัตกันซุลตันมะฮ์โกตา

อัลละฮ์เซอลามัตกันซุลตันมะฮ์โกตา (มลายู: Allah Selamatkan Sultan Mahkota) เป็นเพลงสรรเสริญแห่งรัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย คำร้องประพันธ์โดย Almarhum Abdullah Syed Hussain Shahabuddin และทำนองประพันธ์โดย J. A. Redhill (Reutenberg) มันถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 1937

อัลละฮ์เซอลามัตกันซุลตันมะฮ์โกตา
English: พระเจ้าทรงคุ้มครองตำแหน่งสุลต่าน
Coat of arms of Kedah.svg
ตราแผ่นดินรัฐเกอดะฮ์

เพลงชาติของ รัฐเกอดะฮ์
เนื้อร้องอัลละฮ์เซอลามัตกันซุลตันมะฮ์โกตา, 1958
ทำนองJ. A. Redhill (Reutenberg)
รับไปใช้1937
ตัวอย่างเสียง
อัลละฮ์เซอลามัตกันซุลตันมะฮ์โกตา (บรรเลง)

ประวัติแก้ไข

Reuternberg ผู้อำนวยการชมรมวงออร์เคสตราของรัฐเซอลาโงร์ได้รับคำสั่งให้แต่งเพลงชาติสำหรับรัฐเกอดะฮ์ด้วยเงินรางวัล 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ เขาแต่งเพลงจนเสร็จในเวลา 25 นาที แผนการสร้างนั้นริเริ่มโดย S.L. Jones ที่ปรึกษาชาวอังกฤษของรัฐเกอดะฮ์

เพลงนี้ได้รับการแต่งเพลงใหม่โดย Tunku Yakob พร้อมกับเพิ่มเนื้อเพลงที่เขียนโดย Hj Mohammad Sheriff Menteri Besar และทำนองเพลงเป็นของ JF. Agustin ในปี พ.ศ.2492

เนื้อเพลงแก้ไข

ภาษามาเลย์แก้ไข

Allah selamat Sultan Mahkota
Berpanjangan usia di atas Takhta
Memelihara ugama Nabi kita
Negeri Kedah serata-rata

ภาษาไทยแก้ไข

พระเจ้าทรงคุ้มครองตำแหน่งสุลต่าน
ประทับบนบัลลังก์ยิ่งยืนนาน
ส่งเสริมศาสนาของศาสดาของเรา
ทั่วรัฐเกอดะฮ์

แหล่งข้อมูลแก้ไข