อัลฟอนส์ ฟรือเลนด์

Wikidata-logo.svg อัลฟอนส์ ฟรือเลนด์
อัลฟอนส์ ฟรือเลนด์: imago
เกิด: 1 พฤษภาคม 1888; เวียนนา
เสียชีวิต: 29 พฤศจิกายน 1953; กราทซ์
ประเทศ: ประเทศออสเตรีย

ข้อมูลอย่างเป็นทางการ

อาชีพ: นักแสดง, นักแสดงภาพยนตร์

สมาคม

อัลฟอนส์ ฟรือเลนด์ (1 พฤษภาคม ค.ศ. 1888 – 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1953) เป็นนักแสดงภาพยนตร์ชาวออสเตรีย

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

 • Labyrinth des Grauens (1921)
 • Frau Dorothys Bekenntnis (1921)
 • Herzogin Satanella (1921)
 • Miss Tutti Frutti (1921)
 • Lucrezia Borgia (1922)
 • Between Evening and Morning (1923)
 • Carousel (1923)
 • Quo Vadis (1924)
 • Arabella (1924)
 • By Order of Pompadour (1924)
 • Women You Rarely Greet (1925)
 • The Island of Dreams (1925)
 • Fire of Love (1925)
 • Hidden Fires (1925)
 • The Son of Hannibal (1926)
 • Make Up (1927)
 • Charlotte Somewhat Crazy (1928)
 • The Fate of the House of Habsburg (1928)
 • A Storm Over Zakopane (1931)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข