อันฮัลท์-เคอเทิน

อันฮัลท์-เคอเทิน (เยอรมัน: Anhalt-Köthen) เป็นอดีตดัชชีที่เดิมเป็นราชรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1] อันฮัลท์-เคอเทินเดิมเป็นราชรัฐและต่อมาเป็นดัชชีที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1396 หลังจากการแบ่งราชรัฐอันฮัลท์-แซร์บสท์ เป็นอันฮัลท์-เดสเซา และ อันฮัลท์-เคอเทิน อาณาจักรนี้รุ่งเรืองมาจนกระทั่งปี ค.ศ. 1552 เมื่อตกไปเป็นส่วนหนึ่งของอันฮัลท์-เดสเซา

ราชรัฐอันฮัลท์-เคอเทิน
Fürstentum Anhalt-Köthen (เยอรมัน)
รัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
รัฐในเครือสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์
รัฐในเครือสมาพันธรัฐเยอรมัน

ค.ศ. 1396ค.ศ. 1561
ค.ศ. 1603ค.ศ. 1853

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เมืองหลวง เคอเทิน
การปกครอง ดัชชี
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 -  แยกจาก
    อันฮัลท์-แซร์บสท์
 
ค.ศ. 1396 ค.ศ. 1396
 -  ตกไปเป็นของอันฮัลท์-เดสเซา ค.ศ. 1552
 -  แบ่งจาก
    อันฮัลท์-แซร์บสท์
 
ค.ศ. 1603
 -  แบ่งเพื่อก่อตั้ง
    อันฮัลท์-เพลสส์
 
ค.ศ. 1774
 -  ยกฐานะเป็นดัชชี ค.ศ. 1806
 -  รวมกับ
    อันฮัลท์-เดสเซา
 
ค.ศ. 1847 ค.ศ. 1853
 -  รวม
    ดัชชีแห่งอันฮัลท์
ค.ศ. 1863

อันฮัลท์-เคอเทินได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1603 จากการแบ่งราชรัฐอันฮัลท์-แซร์บสท์ หลังจากการเสียชีวิตของพรินซ์ออกกัสตัส หลุยส์ในปี ค.ศ. 1774 เมื่ออาณาจักรถูกแบ่งและก่อตั้งเป็นอันฮัลท์-เพลสส์

ในปี ค.ศ. 1806 อันฮัลท์-เคอเทินก็ได้รับการยกฐานะเป็นดัชชี หลังจากการเสียชีวิตของดยุคคนสุดท้ายของอันฮัลท์-เคอเทินในปี ค.ศ. 1847 ดินแดนอันฮัลท์-เคอเทินก็ตกมาอยู่ภายใต้การปกครองของดยุคแห่งอันฮัลท์-เดสเซาผู้เปลี่ยนฐานันดรศักดิ์เป็น "ดยุคแห่งอันฮัลท์" ตามชื่อดัชชีแห่งอันฮัลท์ที่ก่อตั้งขึ้น

อ้างอิงแก้ไข

  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่มแก้ไข