สำหรับเมืองโบราณ ดูที่ แอนติออก

อันทักยา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในประเทศตุรกี เดิมชื่อ แอนติออก ซึ่งเป็นชื่อที่ยืมมาจากภาษาอาหรับ อันฏอกียะหฺ ซึ่งมาจากคำว่า Ἀντιόχεια อันติออเคีย ในภาษากรีก หรือ Antiochia ในภาษาละติน ก่อตั้งโดย Seleucus I ซึ่งเป็นอดีตทหารของอเล็กซานเดอร์มหาราช ในปี 300 ก่อนคริสตกาล ต่อมาในช่วงปี 261-281 ก่อนคริสตกาล แอนติออกุส ลูกครึ่งกรีกเปอร์เซียขึ้นปกครองเป็นจักรพรรดิครองเมืองนี้ ตั้งแต่นั้นมาก็มีจักรพรรดิใช้ชื่อนี้หลายคน เมืองนี้จึงเป็นที่รู้จักกันในนามแอนติออกสืบมา ประชาชนที่อาศัยในเมืองนี้เป็นชาวกรีก

ในปี 40-39 ก่อนคริสตกาล แอนติออกถูกชาวพารเธีย (เปอร์เซียโบราณ) เข้ายึดครอง และต่อมาก็ตกภายใต้อาณาจักรโรมัน ประวัติศาสตร์ระบุว่า สาส์นของนบีอีซา (เยซู) เริ่มมาถึงแอนติออกในปี 34 หรือ 36 แล้วในปี 37 ก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง จนจักรพรรดิ์กาลิกุลา (Caligula) แห่งโรม ซึ่งขึ้นปกครองในวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 37 ต้องส่งคนไปตรวจสอบเพื่อรายงานความเสียหาย

แอนติออกในสมัยต้นอิสลามแก้ไข

ในปี ค.ศ. 637 กองทัพอิสลามภายใต้การปกครองของคอลีฟะหฺ อุมัร อิบนุลค่อฏฏอบ สามารถเข้ายึดเมืองแอนติออกไดั ต่อมาในปี ค.ศ. 969 เมืองแอนติออกก็ถูกกองทัพของจักรพรรดินิเซฟอรุส ที่ 2 แห่งไบซันไทน์ เข้ายึดต่อมาถูกชาวอาร์เมเนียเข้ายึดครองอีก จนกระทั่งในที่สุดก็ถูกกองทัพของพวกซัลญูกเข้ายึดครองในปี ค.ศ. 1084

แอนติออกในสมัยสงครามครูเสดแก้ไข

ในช่วงสงครามครูเสดครั้งที่ 1 ชาวยุโรปได้บุกตีเมืองแอนติออก จนต้องตกภายใตัพวกเขาเป็นเวลานาน ในวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1268 เมืองแอนติออกถูกกองทัพของกษัตริย์บัยบรัส มัมลูก แห่งอิยิปต์เข้ายึดครอง

แอนติออกในสมัยปัจจุบันแก้ไข

ปัจจุบันแอนติออกเป็นที่รู้จักกันในนาม อันทักยา อยู่ในประเทศตุรกี ติดกับชายแดนซีเรียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ชาวเมืองยังคงพูดภาษาอาหรับ สำเนียงซีเรีย ในเมืองนี้มีภูเขาลูกหนึ่งมีชื่อว่า ฮะบีบ อันนัจญารฺ


ดูเพิ่มแก้ไข