เปิดเมนูหลัก

อังรี ดูนังต์ (แก้ความกำกวม)

(เปลี่ยนทางจาก อังรี ดูนังต์)

อังรี ดูนังต์ หรือ อ็องรี ดูว์น็อง (ฝรั่งเศส: Henri Dunant, ออกเสียง: [ɑ̃ʁi dynɑ̃]) อาจหมายถึง