ถนนอังรีดูนังต์

ถนนอังรีดูนังต์ (อักษรโรมัน: Thanon Henri Dunant) เป็นถนนในท้องที่แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ 1 (สามแยกเฉลิมเผ่า) ถึงถนนพระรามที่ 4 (สี่แยกอังรีดูนังต์) เดิมเรียกถนนสายนี้ว่า "ถนนสนามม้า" เนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวัน (ปัจจุบันคือราชกรีฑาสโมสร) ตัดผ่านสถานที่สำคัญ คือ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะรัฐศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สยามสแควร์ โรงพยาบาลตำรวจ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถนนอังรีดูนังต์มุ่งหน้าสภากาชาดไทย
ถนนอังรีดูนังต์มุ่งหน้าสภากาชาดไทย

ประวัติ แก้

ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 ซึ่งตรงกับวันกาชาดสากล ทางการได้เปลี่ยนชื่อถนนสนามม้าเป็นถนนอังรีดูนังต์ หลังจากที่สภากาชาดสากลได้เสนอให้ประเทศสมาชิกจัดทำอนุสรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีกาชาดสากล และระลึกถึงอ็องรี ดูว์น็อง (Henri Dunant) ชาวสวิส ผู้ริเริ่มกิจการกาชาดสากล

แต่เดิมถนนสายนี้จะมี "คลองอรชร" ขนานอยู่ด้านตะวันตกหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองหัวลำโพง (โดยมีถนนหัวลำโพงนอกตัดข้ามคลองอรชรที่สะพานเฉลิมศักดิ์ 43 ปัจจุบันคือสี่แยกอังรีดูนังต์ ถนนพระรามที่ 4) และคลองบางกะปิ หรือคลองแสนแสบ (ส่วนบริเวณสุดถนนอังรีดูนังต์ ยังมีถนนพระรามที่ 1 ข้ามคลองอรชร ที่สะพานเฉลิมเผ่า 52 ปัจจุบันคือสามแยกเฉลิมเผ่า) แต่ปัจจุบันได้ถมคลองตลอดช่วงถนนอังรีดูนังต์ไปแล้ว และขยายเป็นพื้นที่การจราจรแทน

บนถนนสายนี้มีท่าปล่อยรถประจำทาง สาย 16, 21 และ 141 บริเวณหน้าสถานเสาวภา และช่วงจากประตูรัฐศาสตร์ ถึงสามแยกเฉลิมเผ่ายังเป็นเส้นทางรถโดยสารภายในจุฬาฯ สาย 1, 3 และ 4

สถานที่สำคัญ แก้

เรียงลำดับจากแยกอังรีดูนังต์ถึงแยกเฉลิมเผ่า

ด้านตะวันตกของถนน (ซ้ายมือ) แก้

ด้านตะวันออกของถนน (ขวามือ) แก้

กายภาพ แก้

  • ความยาว 1,600 เมตร (1.6 กิโลเมตร) จากถนนพระรามที่ 4 ถึงถนนพระรามที่ 1
  • เขตถนน 36.50 เมตร
  • ผิวจราจร 29 เมตร แบบ คสล.
  • ทางเท้า ด้านซ้าย 5 เมตร ด้านขวา 2.5 เมตร

อ้างอิง แก้

  • กนกวลี ชูชัยยะ. พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548.
  • สถิติจราจร ปี 2548 สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°44′23″N 100°32′03″E / 13.739828°N 100.534273°E / 13.739828; 100.534273