อะเคีย (มณฑลของโรมัน)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อะเคีย (แก้ความกำกวม)

อะเคีย หรือ อาไคอา (อังกฤษ, ละติน: Achaea) เป็นจังหวัดหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน ตั้งอยู่ในบริเวณคาบสมุทรเพโลพอนนีส ทางตอนใต้ของประเทศกรีซในปัจจุบัน มีเขตแดนทางตอนเหนือติดกับจังหวัดอิไพรัส และจังหวัดมาซิโดเนีย อะเคียถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐโรมันในปี 146 ก่อนคริสต์ศักราช หลังจากการปล้นเมืองคอรินท์ในการรบของลูกีอุส มูมีอุส นายพลโรมัน หลังจากนั้นเขาจึงได้รับสมญานามว่า "อาคาอีกุส" (Achaicus) หรือ "ผู้พิชิตอะเคีย"

จักรวรรดิโรมันในรัชสมัยจักรพรรดิเฮเดรียน (ปกครอง ค.ศ. 117-ค.ศ. 138) แสดงที่ตั้งของจังหวัดอะเคีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • Suetonius, Life of Claudius, 25.3