อะมีโบ (อังกฤษ: Amiibo) เป็นแพลตฟอร์มของเล่นต่อชีวิตของ นินเท็นโด ประกอบด้วยการสื่อสารไร้สายและโพรโทคอลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อของเล่นเข้ากับคอนโซลเกม วียู, นินเท็นโด 3DS และ นินเท็นโด สวิตช์ แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2557รูปของการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบและชุดเครื่องแบบที่ใช้ อะมีโบ