ออลเทอร์นาทิฟ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ออลเทอร์เนทิฟ)

ออลเทอร์นาทิฟ (อังกฤษ: alternative) อาจหมายถึง

แนวเพลง แก้

วัฒนธรรม แก้