ออลเทอร์นาทิฟ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ออลเทอร์เนทิฟ)


ออลเทอร์นาทิฟ (อังกฤษ: alternative) อาจหมายถึง

แนวเพลงแก้ไข

วัฒนธรรมแก้ไข