ออลเทอร์นาทิฟ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย


ออลเทอร์นาทิฟ (อังกฤษ: alternative) อาจหมายถึง

แนวเพลงแก้ไข

วัฒนธรรมแก้ไข