ออฟโรด (ภาษาอังกฤษ:Off road) เป็นกิจกรรมการขับรถ โดยมากจะเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) ไปในทางทุรกันดารมีความยากลำบากกว่าถนนปกติ เพื่อจุดประสงค์ต่างๆกัน เช่น การแข่งขัน การปฏิบัติงาน การท่องเที่ยว การทดสอบรถ การถ่ายทำรายการสารคดี การบำเพ็ญประโยชน์ การลำเลียงสิ่งของ ผู้คน ปัจจัยต่างๆ หรืออาจจะเป็นการขนส่งเพื่อการบรรเทาทุกข์สำหรับพื้นที่ภัยพิบัติ เช่นน้ำท่วม ดินถล่ม ฯลฯ เป็นการรวมกลุ่มคนที่รักการขับรถอาศัยการเตรียมการ การฝึกฝน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การบำรุงดูแลรักษา การซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดบกพร่อง การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน เพื่อให้กิจกรรมสำเร็จ การเตรียมการด้านต่างๆ เช่น ยานพาหนะ บุคลากร เสบียงอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ อุปกรณ์ที่พักนอน อุปกรณ์การประกอบอาหาร อะไหล่สำรอง ยา อุปกรณ์สื่อสาร

สิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็น แก้

 • ยานพาหนะ - ยานพาหนะต้องมีความพร้อมก่อนการกิจกรรมออฟโรด การดูแลระบบต่างๆให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบเชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน ระบบช่วงล่าง อุปกรณ์นำทาง แผนที่ เข็มทิศ เครื่องมือประจำรถ
 • บุคลากร - จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม เช่น สุขภาพกาย สุขภาพใจ ความระแวดระวังไม่อยู่ในความประมาท เสาะแสวงหาความรู้ ข้อมูลต่างๆ การบริหารความสมดุลของเวลาการงานอาชีพและครอบครัว
 • เสบียงอาหาร - อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุง ภาชนะ เตา เชื้อเพลิง อุปกรณ์การประกอบอาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด การจัดหีบห่อเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง แหล่งจัดหาใกล้เคียง
 • น้ำดื่ม - ควรเตรียมไปให้เพียงพอ ไม่ควรดื่มน้ำจากภูมิประเทศ
 • น้ำที่ใช้ - จะต้องมีสำรองกรณีบางที่หาน้ำในพื้นที่ไม่ได้ หรืออาจใช้สำหรับเติมระบบของยานพาหนะ
 • อุปกรณ์ที่พักนอน - เตนท์ ถุงนอน ผ้าใบกันน้ำฝน ผ้าใบปูรองนั่ง เสื่อ เปล ควรคำนึงถึงขนาด และความเหมาะสมต่อพื้นที่ และฤดูกาล
 • ยา - ยาประจำตัว ชุดปฐมพยาบาล พาราเซตามอล ยาแก้แพ้ ยาหม่อง ยาแก้เมารถ ข้อมูลพื้นที่โรคติดต่อเช่น มาลาเรีย
 • อุปกรณ์สื่อสาร - วิทยุสื่อสาร CB VR โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ดาวเทียม
 • การฝึกฝน - การขับที่ถูกวิธี การใช้เครื่องมือต่างๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า - สติ ลำดับความสำคัญ การบริหารเวลา บริหารสถานการณ์ การซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดบกพร่อง
 • การบำรุงดูแลรักษาและอะไหล่สำรอง - ใช้ตามความจำเป็น เช่น สายพาน ใบพัด ท่อยาง ยางใน ลวดเชื่อม


การประชาสัมพันธ์ - ชักชวนเพื่อนๆไปด้วย รวมๆกันไป ช่วยกันได้หลายอย่าง สร้างความสามัคคี

 • การประสานงาน - บางพื้นที่ต้องขออนุญาตก่อน เช่น เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุกแห่ง