เปิดเมนูหลัก

อวตาร (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อวตาร อาจหมายถึง

  • อวตาร, การแบ่งภาคมาเกิดบนโลกมนุษย์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู
  • อวตาร, สัญลักษณ์แสดงตนในระบบคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นภาพ สัญรูป หรือรูปสามมิติ เป็นต้น
  • อวตาร, ภาพยนตร์โดย เจมส์ คาเมรอน
  • อวตาร, เกมธรรมะออนไลน์ สร้างสรรค์โดยคนไทย