อาลิกซ์แห่งฝรั่งเศส เคาน์เตสแห่งบลัว

อาลิกซ์แห่งฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Alix de France) เป็นเคาน์เตสคู่สมรสแห่งบลัวจากการแต่งงานกับธีโอบาลด์ที่ 5 เคานต์แห่งบลัว ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแห่งบลัวในช่วงที่คู่สมรสของพระองค์ไม่อยู่ในปี ค.ศ. 1190–1191 และเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในช่วงเยาว์วัยของหลุยส์ที่ 1 เคานต์แห่งบลัว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1191 จนถึงปี ค.ศ. 1197 พระองค์เป็นพระธิดาคนที่สองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศสกับอาลีเยนอร์แห่งอากีแตน

ชีวิตช่วงแรก แก้

พระธิดาของกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสกับดัชเชสแห่งอากีแตน อาลิกซ์ถูกตั้งชื่อตามพระมาตุจฉา เปโตรนิลลาแห่งอากีแตน ที่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "อาลิกซ์" การประสูติของพระธิดาคนที่สองของเอเลนอร์กับหลุยส์แทนที่จะเป็นพระโอรสที่ทั้งคู่ต้องการอย่างมากเป็นหนึ่งในตะปูตัวสุดท้ายที่ตอกฝาโลงให้กับการแต่งงาน การแต่งงานของพระบิดามารดาของพระองค์ถูกประกาศเป็นโมฆะในปี ค.ศ. 1152 ไม่ถึงหนึ่งปีหลังการประสูติของอาลิกซ์ พระองค์กับพระเชษฐภคินี มารี ถูกประกาศให้เป็นพระธิดาตามกฎหมาย และสิทธิ์ในการเลี้ยงดูทั้งคู่ตกเป็นของพระบิดา หลังจากนั้นไม่นานเอเลนอร์ออกจากราชสำนักฝรั่งเศสและแต่งงานกับเฮนรีที่ 2 ดยุคแห่งนอร์มองดี ที่ต่อมากลายเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษ

เคาน์เตสแห่งบลัว แก้

ในปี ค.ศ. 1164 อาลิกซ์แต่งงานกับธีโอบาลด์ที่ 5 เคานต์แห่งบลัว ที่เคยพยายามจะลักพาตัวพระมารดาของอาลิกซ์เพื่อบีบให้แต่งงานกับตน[1] พระเชษฐภคินีของพระองค์ มารี แต่งงานกับพี่น้องชายของธีโอบาลด์ อองรี

อาลิกซ์ทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแห่งบลัวเป็นเวลาเจ็ดปี ในตอนที่สามีเดินทางไปฝั่งตะวันออกในปี ค.ศ. 1190 ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเพื่อทำหน้าที่ในช่วงที่เขาไม่อยู่ เมื่อเขาตายในปี ค.ศ. 1191 และถูกสืบทอดต่อโดยบุตรชายที่อยู่ในวัยเยาว์ของทั้งคู่ อาลิกซ์ทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่อ ครั้งนี้เป็นในช่วงที่บุตรชายของพระองค์ หลุยส์ที่ 1 อยู๋ในวัยเยาว์ ทรงบริหารปกครองจนถึงปี ค.ศ. 1197

อาลิกซ์สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1197/98

ทายาท แก้

อาลิกซ์กับธีโอบาลด์มีบุตรเจ็ดคน

  1. ธีโอบาลด์ (ตาย ค.ศ. 1182)
  2. หลุยส์ที่ 1 เคานต์แห่งบลัว ที่ตายในคอนสแตนติโนเปิลในปี ค.ศ. 1205
  3. เฮนรี (ตาย ค.ศ. 1182)
  4. ฟิลิป (ตาย ค.ศ. 1202)
  5. มาร์กาเร็ต เคาน์เตสแห่งบลัว (ตายหลังปี ค.ศ. 1230) แต่งงานกับ (1) ออตโตที่ 1 เคานต์แห่งเบอร์กันดี (2) กัวธิเยร์ที่ 2 ซินญอร์แห่งอาแวส์นส์
  6. อิซาเบลลา (ค.ศ. 1180 – 1247/1248) แต่งงานกับ (1) ซุลปิสแห่งออมบวซ (2) ฌอง เดอ มงมิรายล์
  7. อาลิกซ์ พระอธิการิณีแห่งฟงเตฟรูลต์

อ้างอิง แก้

  1. Chronique de Touraine

แหล่งข้อมูล แก้

  • Meade, Marion. Eleanor of Aquitaine, 1991
  • Wheeler, Bonnie, and Parsons, John Carmi, eds. Eleanor of Aquitaine: Lord and Lady, 2002