อมราวตี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อมราวตี หรือ อมราวดี (Amaravati, Amaravathi, Amravati) เป็นคำในภาษาบาลีแปลว่า ที่พำนักของความไม่ตาย ('Abode of the Deathless') อันหมายถึงนิรวาณ

แม่แบบ:TOC Right

ธรรมเนียม แก้

ภูมิศาสตร์ แก้

การรถไฟ แก้

บันเทิง แก้