อภิญญา ศิริชนะ

อภิญญา ศิริชนะ นักจัดรายการวิทยุ และผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด

ผลงานแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข