อนุสาวรีย์สถานแห่งชาติสะพานสายรุ้ง

อนุสาวรีย์สถานแห่งชาติสะพานสายรุ้ง (อังกฤษ: Rainbow Bridge National Monument) ตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์ และอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติสะพานหินโค้ง 300 กิโลเมตร และอยู่ใกล้กับหุบเขานาวาโฮ ถูกตั้งให้เป็นอนุสาวรีย์ระดับชาติในปี ค.ศ. 1910 เป็นสะพานหินโค้งธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ทอดตัวข้ามหุบผาชันกว้าง 85 เมตร ตัวสะพานยาว 94 เมตร เทียบเท่าความยาวของสนามเทนนิสสี่สนามติดต่อกัน ตัวสะพานสูงจากฐานจรดยอด 88 เมตร หน้า 13 เมตร และกว้าง 10 เมตร พอที่จะให้รถวิ่งสวนกันได้สองเลน

สะพานสายรุ้ง

สะพานสายรุ้งทอดตัวจากหน้าผาซึ่งเดิมเป็นโขดหินตามลาดเขา ข้ามธารน้ำไหลเอื่อยๆ ซึ่งในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมา ฐานของโขดหินนี้ถูกกัดกร่อนด้วยกระแสน้ำ และตะกอนจากธารน้ำ ทำให้เกิดสะพานรูปโค้งเหนือธารขึ้นไป จากนั้นลมก็เสียดสีขัดถูให้เกิดสะพานสายรุ้งให้กลมกลึงเกลี้ยงเกลาจนมีความสวยงามในปัจจุบัน