อนุรักษนิยมก้าวหน้า

อนุรักษนิยมก้าวหน้า เป็นอุดมการณ์การเมืองที่รวมกันระหว่างนโยบายแบบอนุรักษนิยมและก้าวหน้า[1] อุดมการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงยุคเรืองปัญญา ซึ่งตรงกับคริสตศตวรรษที่ 18 โดยมีความเชื่อเรื่องการปฏิรูปสังคมและขบวนการในสังคม เช่น วิทยาศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ , การศึกษา , เทคโนโลยี , แพทยศาสตร์[2] โดยปรับปรุงวิถีชีวิตมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงคริสตทศวรรษที่ 19 เบนจามิน ดิสราเอลี นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้สนับสนุนทางเลือกของนโยบายก้าวหน้า ที่รู้จักกันใน อุดมการณ์ก้าวหน้าอนุรักษ์นิยม ภายใต้ รัฐบาลชาติอนุรักษ์นิยมเดียว

อ้างอิงแก้ไข

  1. "What is progressivism?". Got Questions. สืบค้นเมื่อ 4 June 2018.
  2. Patrick Dunleavy, Paul Joseph Kelly, Michael Moran. British Political Science: Fifty Years of Political Studies. Oxford, England, UK; Malden, Massachusetts, USA: Wiley-Blackwell, 2000. Pp. 107–108.