อดิศัย (สันสกฤต: अतिशय, atiśaya) หรือ ทรานส์เซนเดนซ์ (transcendence, transcendent หรือ transcendental) อาจหมายถึง

คณิตศาสตร์ แก้

ชื่อบุคคล แก้

อื่น ๆ แก้