องค์จันทร์ เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ พระองค์ที่ 3 ตั้งแต่เมืองเชียงใหม่เป็นอิสระจากพม่า

องค์จันทร์
เจ้าผู้ครองแคว้นเชียงใหม่
ครองราชย์พ.ศ. 2302 - พ.ศ. 2304
รัชสมัย2ปี
รัชกาลก่อนหน้าองค์คำ
รัชกาลถัดไปเจ้าขี้หุด
ประสูติไม่ปรากฏ
พิราลัยพ.ศ. 2304
พระมเหสีไม่ปรากฏ
พระบุตรเจ้านางเทพ เจ้านางทุม เจ้าอินทร์ เจ้าสุภา เจ้าสุพรรณ เจ้าคำเครื่อง เจ้านางลีลา
ราชวงศ์ราชวงศ์ล้านช้างสายเชียงใหม่
พระบิดาองค์คำ
พระมารดาหม่อมยวม

องค์จันทร์ เป็นพระโอรสในองค์คำ ได้ครองเชียงใหม่หลังจากที่พระบิดาสิ้นพระชนม์และทรงประกาศไม่ขึ้นกับหลวงพระบาง แต่ครองล้านนาได้เพียง 2 ปี เจ้าปัดได้ยึดเมืองเชียงใหม่จากองค์จันทร์แต่กลับไม่ยอมครองเมืองอาจเป็นเพราะไม่มีอำนาจบารมีเพียงพอ(ยึดได้แต่ปกครองไม่ได้) ดังนั้นจึงไปขอให้พระภิกษุวัดดวงดี ลาสิกขาบทออกมาเป็นเจ้าเมืองแทนเจ้าปัด เรียกว่า เจ้าขี้หุด ในปี พ.ศ. 2304

องค์จันทร์ครองเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2302 - พ.ศ. 2304[1] รวมระยะเวลาได้ 2 ปี เจ้าปัดได้ยึดเมือง และให้เจ้าขี้หุด อดีตเจ้าอธิการวัดดวงดีครองเมืองเชียงใหม่ต่อมา

อ้างอิง

แก้
  1. Thailand's World Thai :อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทย เก็บถาวร 2014-11-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 06-06-57.
ก่อนหน้า องค์จันทร์ ถัดไป
องค์คำ   เจ้าผู้ครองแคว้นเชียงใหม่อิสระ
(พ.ศ. 2302 - พ.ศ. 2304)
  เจ้าขี้หุด