องค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศ

องค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Virtual Aviation Organisation VZW หรือ IVAO VZW) เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งดำเนินการเครือข่ายโปรแกรมจำลองการบินออนไลน์แบบไม่คิดค่าบริการ (free-of-charge)[2] โดยผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย IVAO (IVAN) ได้ไม่ว่าจะในสถานะผู้ควบคุมจราจรทางอากาศเสมือนจริงหรือนักบินเสมือนจริง และสามารถมีส่วนร่วมรวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมแบบหลายผู้เล่น (multiplayer) ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากวลีศาสตร์และเทคนิคการเดินอากาศลักษณะเดียวกันกับในโลกความเป็นจริง[3]

องค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศ
200px
ชื่อย่อIVAO VZW
ก่อตั้งธันวาคม 2541
ประเภทองค์การไม่แสวงหาผลกำไร[1]
วัตถุประสงค์จัดเตรียมสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสำหรับการบินและการควบคุมจราจรทางอากาศจำลองผ่านอินเทอร์เน็ต
ภูมิภาคที่รับผิดชอบ
ทั่วโลก
สมาชิก
สมาชิกส่วนบุคคล
ประธาน
Eilas Herero Jabaja
องค์กรแม่
คณะกรรมการผู้บริหาร
พนักงาน
715
เว็บไซต์http://ivao.aero

ภาพรวมแก้ไข

องค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศ มีสมาชิกลงทะเบียนมากกว่า 170,000 ผู้ใช้งาน เป็นเครือข่ายโปรแกรมจำลองการบินออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุด ที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถแสดงบทบาททั้งการเป็นนักบินหรือผู้ควบคุมจราจรทางอากาศเสมือนจริงได้[4] องค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศ นั้นอาศัยซอฟต์แวร์ของตนเองที่พัฒนาขึ้นโดยคณะผู้ทำงานที่เป็นอาสาสมัคร โดยผู้ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย IVAO ได้โดยใช้ไคลเอนต์ระบบเรดาร์ของ IVAO ชื่อ IvAc ซึ่งมีการเลียนแบบมาจากส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (interface) ของโปรแกรมเรดาร์ควบคุมจราจรทางอากาศในโลกความเป็นจริง ส่วนนักบินสามารถเชื่อมต่อผ่านทางโปรแกรมจำลองการบินของตนและใช้ไคลเอนต์ในตัวที่ชื่อ IvAp ในการเชื่อมต่อ ทั้งนักบินและผู้ควบคุมจราจรทางอากาศจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างทุ่มเท ผ่านสภาพแวดล้อมแบบเซิร์ฟเวอร์รวมโลกเดียว (one-world server) ที่พยายามจำลองการจราจรทางอากาศขึ้นบนพื้นฐานที่ว่า "ให้เสมือนจริงเท่าที่จะทำได้" ขณะที่ผู้ใช้งานส่วนมากขององค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศนั้นมักอยู่ในทวีปยุโรป แต่ก็มีแผนก (division) ใหม่ ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกระจายเครือข่ายไปทั่วโลก

สนับสนุนการให้บริการเที่ยวบินจำลองออนไลน์ของนักบินร่วมกับผู้อื่นได้ หรือเสมือนเป็นโปรแกรมควบคุมการจราจรทางอากาศโดยอาศัยซอฟต์แวร์ขององค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศ หรือ "IvAC" โดยใช้เสียงผ่าน IP และข้อความที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักบินและตัวควบคุม โดยการการบินเสมือนจริงอันแท้จริงจำเป็นต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุนการบินเสมือนจริง เช่น ไมโครซอฟท์ไฟต์ซิมูเวเตอร์ หรือ X–Plane บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ โปรแกรมการบินเสมือนจริงนี้ติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์องค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ซอฟต์แวร์ขององค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศ IVAP ฟรี (X-IVAP สำหรับ X-Plane)

สถานที่ที่องค์การเน้นพิเศษบนการการบินเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมือนจริงที่เป็นไปเป็นได้ รวมถึงเหมาะสมกับภาวะของนักขับเครื่องบิน และการจราจรทางอากาศรับส่งข้อมูลควบคุมโดยใช้วิทยุ ICAO ด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง สมาชิกสามารถผ่านการฝึกอบรมหรือไม่ก็ได้ แต่จำเป็นต้องผ่านการสอบเพื่อขอรับการอนุญาตให้รับตำแหน่งงาน ATC ด้วยความรับผิดชอบที่มากขึ้น

การเป็นสมาชิกแก้ไข

องค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศมีสมาชิกได้รับสิทธิ์ประมาณ 98,265 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552) ได้ประมาณสมาชิกไว้ 38,000 สมาชิกที่ครอบคลุมเกือบทุกส่วนของโลก

แต่สมาชิกส่วนใหญ่มาจากยุโรป โครงสร้างองค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศท้องถิ่น (เรียกว่าส่วน) ที่มีอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลก โดยมีหน่วยสนับสนุนตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ เกือบทุกภูมิภาคทำหน้าที่จัดการสนับสนุนการบำรุงรักษาและรับผิดชอบการฝึกอบรมในอาณาเขตของตน

มีการเชื่อมต่อประมาณ 8000 ต่อวัน ด้วยจำนวนสูงสุดของการเชื่อมต่อพร้อมกันที่ 800-1100 ในวันที่ 5 มกราคม 2008 จำนวนสูงสุดของการเชื่อมต่อพร้อมกันได้ที่ 1944

ประวัติแก้ไข

ขั้นตอนแรกสำหรับการตั้งค่าเครื่องบินจำลอง ให้ผู้เล่นหลายคนเข้ามาเล่นในเวลาเดียวกัน และเสมือนอยู่ในโลกเดียวกัน โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และผู้เล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่งในโลกนั้นด้วย (MMORG) ได้ดำเนินการโดย Jason กรูมส์, James Willan, Joe Jurecka และ Marty Bochane ในกลางปี 1990 เมื่อพวกเขาสร้าง โปรแกรม SquawkBox (Microsoft Flight Simulator 5.1 plug-in) และ ProController (จราจรอากาศควบคุมเรดาร์หน้าจอจำลอง) ทั้งสองโปรแกรมมีการเชื่อมต่อกับ FSD ,MMORG server ง่ายๆที่ใช้จัดให้มีวิวัฒนาการสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1 ATCและ 1เครื่องบิน) แบบหลายต่อหลายสภาพแวดล้อม

ใช้โปรแกรมนี้ SATCO (ปัจจุบัน VATSIM ) เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ครั้งแรกในการสร้างการจราจรทางอากาศออนไลน์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 1998 IVAO ก่อตั้งขึ้นเมื่อกลุ่มคนซ้าย SATCO ในรูปแบบเครือข่ายใหม่หลังเกิดความขัดแย้งการจัดการพัฒนาภายในองค์การ

ในปลายปี 2005 การจัดการความขัดแย้งภายในองค์การ IVAO ครั้งนี้นำไปสู่แยกอื่น หน้าที่ของประธาน IVAO ต่อกับองค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศ ในขณะที่สมาชิกคนอื่นจัดการรูปแบบ IVAO.aero. องค์การการจัดการของ IVAO.aero ตัดสินใจอย่างเป็นทางการลงทะเบียนขององค์การเป็น โดยองค์การไม่แสวงหากำไร

ในวันที่ 25 เมษายน 2007 การลงทะเบียนนี้ได้สำเร็จในที่สุดโดยการประกาศของพระราชบัญญัติของชาวเบลเยียม ในสมุดรายวันทางภาษาเบลเยี่ยม ต้นในเดือนมิถุนายน 2007, IVAO.aero เผยแพร่อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ : http://association.ivao.aero/


ซอฟต์แวร์แก้ไข

ส่วนใหญ่ของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครือข่ายขององค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศ มีลักษณะตามองค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศ สมาชิก/พนักงานซึ่งให้เครื่องมือสำหรับผู้ใช้ องค์การการบินเสมือนจริงระหว่างประเทศ ข้อยกเว้นคือ ซอฟต์แวร์ TeamSpeak ซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารด้วยเสียงระหว่างตัวควบคุมและนักบิน

บันทึกย่อแก้ไข

องค์การ IVAO.aero ลงทะเบียนโดยใช้การสะกดคำอังกฤษในชื่อเต็มตามที่จดทะเบียนตาม กฎหมาย Belgian

โครงสร้างคณะผู้ทำงานแก้ไข

คณะผู้ทำงานในสำนักงานใหญ่ (HQ staff)แก้ไข

เครื่องหมาย รหัสตัว ตำแหน่ง
TD ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม (Training Director)
TAD ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม (Training Assistance Director)
SRTAx ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายฝึกอบรม (Senior Training Advisors)
TDM ผู้จัดการฝ่ายเตรียมเอกสารฝึกอบรม (Training Documentation Manager)
TDAx ที่ปรึกษาฝ่ายเตรียมเอกสารฝึกอบรม (Training Documentation Advisors)
HPM ผู้จัดการฝ่ายนักบินสำนักงานใหญ่ (HQ Pilots Manager)
HPAM ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักบินสำนักงานใหญ่ (HQ Pilots Assistance Manager)
HPAx ที่ปรึกษาฝ่ายนักบินสำนักงานใหญ่ (HQ Pilots Advisors)
MD ผู้อำนวยการฝ่ายสมาชิกสภาพ (Membership Director)
MAD ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสมาชิกสภาพ (Membership Assistant Director)
MAx ที่ปรึกษาฝ่ายสมาชิกสภาพ (Membership Advisors)
PRD ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relations Director)
PRAD ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relations Assistance Director)
PRAx ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relations Advisors)
MTM ผู้จัดการทีมนิตยสาร (Magazine Team Manager)
MTAM ผู้ช่วยผู้จัดการทีมนิตยสาร (Magazine Team Assistant Manager)
MTAx ที่ปรึกษาทีมนิตยสาร (Magazine Team Advisors)
AOD ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC Operations Director)
AOAD ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC Operations Assistance Director)
AOAx ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการการควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC Operations Advisors)
FOD ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน (Flight Operations Director)
FOAD ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน (Flight Operations Assistance Director)
FOAx ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการการบิน (Flight Operations Advisors)
SOD ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations Director)
SOAD ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations Assistant Director)
SOAx ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations Advisors)
ED ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม (Events Director)
EAD ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม (Events Assistant Director)
EAx ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม (Events Advisors)
WTD ผู้อำนวยการฝ่ายเวิลด์ทัวร์ (World Tour Director)
WTAD ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเวิลด์ทัวร์ (World Tour Assistant Director)
WTAx ที่ปรึกษาฝ่ายเวิลด์ทัวร์ (World Tour Advisors)
DOD ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการด้านการพัฒนา (Development Operations Support Director)
DOAD ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการด้านการพัฒนา (Development Operations Support Assistant Director)
DOSx ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการด้านการพัฒนา (Development Operations Support)
FA ผู้บริหารฟอรัม (Forum Administrator)
AFA ผู้ช่วยผู้บริหารฟอรัม (Assistant Forum Administrator)

คณะผู้ทำงานในแผนก (Divisional Staff)แก้ไข

เครื่องหมาย รหัสตัว ตำแหน่ง
DIR ผู้อำนวยการ (Director)
ADIR ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (Assistant Director)
SOC ผู้ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations Coordinator)
SOAC ผู้ช่วยผู้ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations Assistant Coordinator)
FOC ผู้ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการการบิน (Flight Operations Coordinator)
FOAC ผู้ช่วยผู้ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการการบิน (Flight Operations Assistant Coordinator)
AOC ผู้ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการการควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC Operations Coordinator)
AOAC ผู้ช่วยผู้ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการการควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC Operations Assistant Coordinator)
TC ผู้ประสานงานฝ่ายฝึกอบรม (Training Coordinator)
TAC ผู้ช่วยผู้ประสานงานฝ่ายฝึกอบรม (Training Assistant Coordinator)
TAx ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรมประจำแผนก (Division Training Advisor)
T0X (Division Trainer)
MC ผู้ประสานงานฝ่ายสมาชิกสภาพ (Membership Coordinator)
MAC ผู้ช่วยผู้ประสานงานฝ่ายสมาชิกสภาพ (Membership Assistant Coordinator)
EC ผู้ประสานงานฝ่ายกิจกรรม (Event Coordinator)
EAC ผู้ช่วยผู้ประสานงานฝ่ายกิจกรรม (Event Assistant Coordinator)
EA1 ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมประจำแผนกคนที่ 1 (Division Event Advisor 1)
PRC ผู้ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relations Coordinator)
PRAC ผู้ช่วยผู้ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relations Assistant Coordinator)
WM Webmaster
AWM ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Assistant Webmaster)
WMA1 ที่ปรึกษาผู้ดูแลเว็บไซต์คนที่ 1 (Webmaster Advisor 1)
FIR-CH หัวหน้าฝ่ายอาณาเขตแถลงข่าวการบิน (FIR Chief)
FIR-ACH ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาณาเขตแถลงข่าวการบิน (FIR Assistant Chief)
FIR-CHA1 ที่ปรึกษาฝ่ายอาณาเขตแถลงข่าวการบินคนที่ 1 (FIR Advisor 1)

External linksแก้ไข


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแก้ไข

  • Wenk, Nicole (2005-04-07). "Gelbe Punkte sicher zu Boden brengen". Süddeutsche Zeitung. (German)
  • Klaus, Torsten (2005-04-07). "Spass an Trockenübungen: Nur fliegen ist schöner". Dresdner Neueste Nachrichten. (German)
  • Dreyer, Anne (2005-04-07). "Hinterm Steuerknüppel über Erfurt". Berliner Morgenpost. (German)
  1. "Articles of the Association". IVAO. สืบค้นเมื่อ August 24, 2011.
  2. "IVAO.aero Mission Statement" (Press release). IVAO Public Relations Department. November 24, 2012. สืบค้นเมื่อ November 24, 2012.
  3. Jeff Van West (2007). Microsoft Flight Simulator X For Pilots: Real World Training. John Wiley and Sons. p. 677. ISBN 978-0-470-18331-1.
  4. "Bust stress, conquer sky – the virtual way". deccanherald.com. July 20, 2010. สืบค้นเมื่อ August 24, 2011. the International Virtual Aviation Organisation, the biggest community of virtual flyers and air traffic controllers