ในตลาดทางการเงิน หุ้น เป็นหน่วยที่ใช้กับกองทุนรวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด และความไว้วางใจในการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์[1] เจ้าของหุ้นในบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น(หรือหุ้นส่วน)ของบริษัท[2] หุ้นเป็นหน่วยทุนที่แบ่งแยกไม่ได้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์การเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้น ค่าที่เป็นตัวเงินของหุ้นคือมูลค่าที่ตราไว้ และทั้งหมดของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นที่ออกแสดงให้เห็นถึงทุนของบริษัท[3] ซึ่งอาจจะไม่สะท้อนมูลค่าตลาดของหุ้นเหล่านั้น

รายได้ที่ได้รับจากการเป็นเจ้าของหุ้นคือเงินปันผล กระบวนการของการสั่งซื้อและขายหุ้นมักจะเกี่ยวข้องกับการผ่านนายหน้าซื้อขายหุ้น(โบรกเกอร์) ในฐานะที่เป็นคนกลาง[4] หุ้นมีหลายประเภท เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นโบนัส หุ้นที่ถูกต้อง และหุ้นแผนทางเลือกหุ้นลูกจ้าง

อ้างอิง

แก้
  1. Chen, James (February 23, 2018). "Shares Definition". Investopedia. สืบค้นเมื่อ 9 July 2013.
  2. Hoang, Paul (2007). "1.4 Stakeholders". Business and Management. Victoria: IBID Press. pp. 71. ISBN 1-876659-63-7.
  3. "Chapter 22 Company-An Introduction". Accountancy. Noida, Uttar Pradesh, India: National Institute of Open Schooling. 2008. p. 242. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-17. สืบค้นเมื่อ 24 August 2011.
  4. davids355 (September 4, 2015). "How to Buy Shares". ShareWorld. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-05-29. สืบค้นเมื่อ 23 February 2012.