หอคอยเล็ก

(เปลี่ยนทางจาก หอเล็ก)

หอคอยเล็ก (อังกฤษ: turret) คือส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างที่เป็นหอขนาดเล็ก[1] คำว่า turret ในภาษาอังกฤษ มาจากคำภาษาอิตาลีว่า torretta ที่แปลว่า "หอขนาดเล็ก" ที่มีรากมาจากภาษาละตินว่า turris ที่แปลว่า "หอ"

“หอคอยเล็ก” ที่ยื่นออกมาจากหอ

หอคอยเล็กเป็นหอที่ยื่นออกมาจากกำแพงของสิ่งก่อสร้างเช่นปราสาทในยุคกลาง เดิมวัตถุประสงค์ของหอเล็กก็เพื่อใช้ในการเพิ่มระบบการป้องกันที่สามารถป้องกันตัวสิ่งก่อสร้างจากการถูกโจมตีจากกำแพงที่ติดกันโดยการสาดอาวุธไปยังจุดที่ต้องการบนกำแพงของป้อมปราการ แต่เมื่อประโยชน์ทางยุทธศาสตร์หมดความสำคัญลงไป หอเล็กก็สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการตกแต่งเท่านั้น

ระเบียงภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. มะลิฉัตร เอื้ออานันท์. พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ หอเล็ก