หอยมรกต
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: แอมฟิโดรมัส (Amphidromus)
ไฟลัม: แอมฟิโดรมัส แอตริคาโลสซัส (Amphidromus atricalossus)
ชั้น: แอตริคาโลสซัส (atricalossus)

หอยมรกต (Amphidromus atricalossus classiarius) เป็นหอยทากในสกุล แอมฟิโดรมัส (Amphidromus)

สถานที่ค้นพบ

แก้

พบได้ที่ เกาะตาชัย ในจังหวัดพังงา [1]

ข้อมูล

แก้

เป็นสปีชีส์ย่อยของหอยต้นไม้หรือหอยทากในสกุล แอมฟิโดรมัส (En:Amphidromus) [2] ลักษณะเด่นของหอยมรกต มีเปลือกเวียนซ้ายทั้งหมด และเปลือกหอยเรืองแสงในเวลากลางคืน

การพระราชทานนาม

แก้

โดยได้รับนามพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [3]

การวัฒนาการ

แก้

หอยทากแอมฟิโดรมัส อาลติคัลโลซัส ชนิดดังเดิมได้มีการแบ่งแยกออกจากแผ่นดิน ได้ถูกพัดพามายังที่เกาะตาชัย เมื่อหลายล้านปีที่แล้ว ได้มีการตัดขาดจาดสายพันธุ์ดั้งเดิม จนกระทั่งถูกสัตว์รบกวนอย่างงูกินทาก ได้ลดจำนวนของหอยที่มีพันธุกรรมเวียนขวาลงไปและหอยที่อยู่บริเวญเกาะมีการลดขนาดตัวลงทำให้อวัยวะสืบพันธุ์และอวัยวะภายในลดลง ทำให้ไม่สามารถผสมพันธุ์กับหอยสายพันธุ์ดังเดิมได้ จึงทำให้มีการเหลือแต่ หอยประเภทเวียนไปทางเดียวกัน จึงกลายเป็น หอยสปีชีส์ใหม่[4]

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้