หอคอยฟลัค(เยอรมัน: Flaktürme)เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งหมด 8 แห่ง,สูงเหนือพื้นดิน,หอคอยป้อมปืนต่อต้านอากาศยานที่ถูกสร้างขึ้นโดยนาซีเยอรมนีในเมืองเบอร์ลิน(3),ฮัมบวร์ค(2),และเวียนนา(3) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 เป็นต้นมา เมืองอื่นๆได้ใช้หอคอยฟลัครวมทั้งชตุทการ์ทและแฟรงก์เฟิร์ต ด้วยขนาดเล็กเดียวที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นหอคอยฟลัคถูกสร้างขึ้นในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเยอรมัน เช่น อองเชร์ในฝรั่งเศส, เฮลโกลันด์ในเยอรมนีและทรอนด์เฮมในนอร์เวย์

The 'L-Tower' at Augarten, Vienna.

หอคอยได้ถูกใช้โดยลุฟท์วัฟเฟอเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรในตัวเมืองเหล่านี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง พวกเขายังได้ใช้เป็นที่หลบภัยจากการโจมตีทางอากาศสำหรับเต็นท์จำนวนนับพันของพลเรือนท้องถิ่น