องค์ชายหลี่จง (จีน: 李忠 , 1186 – 6 มกราคม 1208) พระนามรองว่า เจิ้งเปิ่น (正本) มีพระอิสริยยศเป็น เจ้าชายแห่งหยัน (燕王) รัชทายาทแห่ง ราชวงศ์ถัง โดยพระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน จักรพรรดิถังเกาจง (หลี่จื้อ) ได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทเมื่อ พ.ศ. 1195

ในปีเดียวกัน จักรพรรดินีอู่ ได้มีพระประสูติกาลพระราชโอรสพระองค์แรกคือองค์ชาย หลี่หง จากนั้นอีก 4 ปีคือ พ.ศ. 1199 องค์ชายรัชทายาทหลี่จงถูกปลดจากตำแหน่งรัชทายาทลงเป็นสามัญชนพร้อมกับถูกกักบริเวณโดยองค์ชายหลี่หงได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทแทน

ต่อมาเมื่อ ช่างกฺวัน อี๋ ผู้เป็นอัครมหาเสนาบดีในขณะนั้นได้กราบทูลให้จักรพรรดิเกาจงปลดจักรพรรดินีอู่ออกจากตำแหน่งแต่ไม่สำเร็จเมื่อ พ.ศ. 1207 จักรพรรดินีอู่จึงป้ายสีช่างกฺวัน อี๋และอดีตองค์ชายรัชทายาทหลี่จงว่าคิดคดกันเป็นกบฏทำให้จักรพรรดิเกาจงตัดสินพระทัยประทานยาพิษแก่อดีตองค์ชายรัชทายาทหลี่จงจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 1208

จากนั้นในการปกครองสมัยที่ 2 ของ จักรพรรดิถังจงจง ผู้เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาได้สถาปนาพระเชษฐาต่างพระมารดาพระองค์นี้เป็นองค์ชายดังเดิม