องค์ชายหลี่หง (จีน: 李弘, ค.ศ. 652-25 พฤษภาคม ค.ศ. 675) หรือ พระนามทางการหลังสิ้นพระชนม์ จักรพรรดิเซี่ยวจิง (孝敬皇帝) ประสูติเมื่อ ค.ศ. 652 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 5 ของจักรพรรดิถังเกาจง และ จักรพรรดินีอู่ ทรงได้รับการสถาปนาเป็นองค์รัชทายาทเมื่อ ค.ศ. 656 ขณะมีพระชนมายุเพียง 4 พรรษา องค์ชายหลี่หงทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านการทหารและการปกครองแต่พระพลานามัยไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่ทรงพระเยาว์

หลี่หง (จีน: 李弘)
องค์รัชทายาทแห่งราชวงศ์ถัง
ดำรงพระยศค.ศ. 656 – 25 พฤษภาคม ค.ศ. 675
ก่อนหน้าหลี่จื้อ
ถัดไปหลี่เสียน
พระนามหลังสิ้น
จักรพรรดิเซี่ยวจิง (孝敬皇帝)
วัดประจำรัชกาล
อี้จง (義宗)
ราชวงศ์ราชวงศ์ถัง
พระบิดาจักรพรรดิถังเกาจง
พระมารดาจักรพรรดินีอู่
ประสูติค.ศ. 652
ฉางอัน
สิ้นพระชนม์25 พฤษภาคม ค.ศ. 675
พระราชวังเหอปี้ ลั่วหยาง

องค์ชายหลี่หง สิ้นพระชนม์กะทันหันเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 675 ขณะมีพระชนมายุเพียง 23 พรรษาซึ่งบางหลักฐานกล่าวว่าหลี่หงถูกปลงพระชนม์ด้วยการวางยาตามพระบัญชาของจักรพรรดินีอู่(พระราชมารดา)