เปิดเมนูหลัก

หลักการพื้นฐานโคเปอร์นิคัส

ในการศึกษาจักรวาลวิทยา หลักการพื้นฐานโคเปอร์นิคัส (ซึ่งตั้งชื่อตาม นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส) ระบุว่า โลกมิได้เป็นศูนย์กลางจักรวาล[1] ในช่วงหลังมานี้ หลักการนี้ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นกลางยิ่งขึ้นตามแนวคิดของทฤษฎีสัมพัทธภาพ คือ มนุษย์มิได้เป็นผู้สังเกตการณ์ที่มีสิทธิพิเศษในเอกภพ[2]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. H. Bondi (1952). Cosmology. Cambridge University Press. p. 13.
  2. J. A. Peacock (1998). Cosmological Physics. Cambridge University Press. p. 66..

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข