หลอดเลือดดำแกสโตรอิพิโพลอิกขวา

หลอดเลือดดำแกสโตรอิพิโพลอิกขวา หรือ หลอดเลือดดำแกสโตรโอเมนตัลขวา (right gastroepiploic vein หรือ right gastro-omental vein) เป็นหลอดเลือดดำในช่องท้องที่แตกสาขาจากเยื่อโอเมนตัมใหญ่ (greater omentum) และจากส่วนล่างของพื้นผิวส่วนบนด้านหน้า และส่วนล่างด้านหลังของกระเพาะอาหาร หลอดเลือดนี้วิ่งตลอดแนวส่วนโค้งใหญ่ (greater curvature) ของกระเพาะอาหารระหว่างชั้นของเยื่อโอเมนตัมใหญ่

หลอดเลือดดำแกสโตรอิพิโพลอิกขวา
(Right gastroepiploic vein)
Bilebladder.png
รายละเอียด
รับจากกระเพาะอาหาร
ออกไปยังหลอดเลือดดำซุพีเรียร์มีเซนเทอริค (superior mesenteric vein)
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงแกสโตรอิพิโพลอิกขวา (right gastroepiploic artery)
ตัวระบุ
ภาษาละตินvena gastroomentalis dextra, vena gastroepiploica dextra
TA98A12.3.12.021
TA25116
FMA15397
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์