หลวงปู่เทพโลกอุดร

หลวงปู่เทพโลกอุดร หรือ หลวงปู่ใหญ่ เป็นพระภิกษุในตำนาน ซึ่งมีผู้กล่าวอ้างถึงอย่างมากมาย โดยเชื่อเป็นผู้ที่คอยแนะนำผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาหลายยุคหลายสมัย [1] ตามตำนานเชื่อว่าท่านคือพระอุตรเถระ ที่เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาบริเวณดินแดนสุวรรณภูมิ กับพระโสณเถระในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อประมาณพ.ศ. ๒๓๖[2] หลายคนเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ แต่ยังไม่ดับขันธ์ ใช้วิธีเจริญฌาน อิทธิบาทสี่ ต่ออายุเพื่อช่วยเหลือพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงตำนาน ไม่ปรากฎในพระไตรปิฎกหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด พบบ่อยในแถบภาคอีสาน

ภาพวาดหลวงปู่เทพโลกอุดร จากนิมิต

อ้างอิง แก้

  1. http://www.asajannews.com/July%202016/asajan-0207.pdf[ลิงก์เสีย]
  2. Jerry Bentley, Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (New York: Oxford University Press, 1993), 44.