ชิ่งชินหวัง พระนามเดิมหย่งหลิน (17 มิถุนายน ค.ศ.1766 - 25 เมษายน ค.ศ.1820) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 17 ในจักรพรรดิเฉียนหลงกับจักรพรรดินีเซี่ยวอี๋ฉุน และยังเป็นพระอนุชาร่วมพระราชมารดาในจักรพรรดิเจียชิ่ง ปีเฉียนหลงที่ 54 (ค.ศ.1789) หย่งหลินได้รับแต่งตั้งเป็นเป้ยเล่อ (貝勒) จากการช่วยจักรพรรดิเจียชิ่งบริหารราชการแผ่นดินจึงได้รับแต่งตั้งเป็นชิ่งจวิ้นหวัง (慶郡王) ในปีเจียชิ่งที่ 4 (ค.ศ. 1799) สุดท้ายในปีเจียชิ่งที่ 25 (ค.ศ. 1820) หย่งหลินได้รับการแต่งตั้งเป็นชิ่งซีชินหวัง (慶僖親王) แต่ก็สิ้นพระชนม์ในปีเดียวกัน ปีกวางสูที่ 24 เชื้อสายของเจ้าชายหย่งหลินได้รับสถาปนาเป็นชั้นอ๋องพระมาลาเหล็กและได้ถือให้เจ้าชายหย่งหลินเป็นอ๋องพระมาลาเหล็กสายเหอซั่วชิ่งชินหวังพระองค์แรก

หย่งหลิน
ชิ่งชินหวัง
ดำรงพระยศค.ศ. 1789 – 1820
ก่อนหน้า-
ถัดไปอี้ควง
ประสูติ17 มิถุนายน ค.ศ.1766
สิ้นพระชนม์25 เมษายน ค.ศ.1820 (พระชันษา 53 ปี)
พระมรณนาม
ชิ่งซีชินหวัง (慶僖親王)
ราชวงศ์ชิง
พระบิดาจักรพรรดิเฉียนหลง
พระมารดาจักรพรรดินีเซี่ยวอี๋ฉุน

พระบรมวงศานุวงศ์ แก้

 • พระบิดา : จักรพรรดิเฉียนหลง
 • พระมารดา : จักรพรรดินีเซี่ยวอี๋ฉุน
 • พระชายา
  • พระชายาเอก จากสกุลหนิ่วฮู่ลู่
  • พระชายารอง จากสกุลอู่เจีย
  • พระชายารอง จากสกุลหลิวเจีย
  • พระชายารอง จากสกุลซุนเจีย
  • พระชายารอง จากสกุลหลี่เจีย
  • พระชายารอง จากสกุลจ้าวเจีย
  • พระชายารอง จากสกุลจางเจีย
 • พระโอรส
  • เจ้าชายเหมียนเหิง (綿恆)
  • เจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
  • เจ้าเหมียนหมิ่น (綿愍,1797-1836) ชิ่งเหลียงจวิ้นหวัง (慶良郡王,1820-1836)
  • เจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
  • เจ้าเหมียนถี (綿悌,1811-1849) เป้ยจื่อ (贝子,1842-1849)
  • เจ้าเหมียนซิ่ง (綿性,1814-1879)


ก่อนหน้า หย่งหลิน ถัดไป
  ชิ่งชินหวัง
(ค.ศ. 1789 – 1820)
  อี้ควง