ชิ่งชินหวัง

เหอชั่วชิ่งชินหวัง (จีน: 和碩慶親王) เรียกโดยย่อว่าชิ่งชินหวัง หรือ ชิ่งจิ้นอ๋อง เป็นพระอิสริยยศอ๋องชั้นเอก ที่จักรพรรดิเจียชิ่งพระราชทานแก่เจ้าหย่งหลินพระอนุชาของพระองค์ในปี ค.ศ.1820 พระโอรสและพระนัดดาของพระองค์ได้สืบทอดตำแหน่งต่อมา ในสมัยจักรพรรดิกวังซฺวี่ทรงตั้งสายเหอซั่วชิ่งชินหวังเข้าไปรวมเป็นสายอ๋องพระมาลาเหล็ก โดยมีผู้ดำรงตำแหน่ง 6 พระองค์

รายพระนามเหอซั่วชิ่งชินหวังแก้ไข

 1. ชิ่งซีชินอ๋องหย่งหลิน
  1766-1789-1820
 2. ชิ่งเหลียงจุ้นอ๋องเหมียนหมิ่น
  1797-1820-1836
 3. อี่เก๋อชิ่งจุ้นอ๋องอี้ไฉ่
  1820-1836-1842-1866
 4. เป้ยจื่อ (ชิ่งชินอ๋อง) เหมียนถี
  1811-1842-1849
 5. ชิ่งมี่ชินอ๋องอี้ควง
  1838-1850-1917
 6. ชิ่งเจินชินอ๋องไจ้เจิ้น
  1876-1917-1947

พงศาวลีแก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุญธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อี๋เซิ่นชินอ๋อง
หย่งเสวียน
1746-1832
 
 
 
 
 
ชิ่งซีชินอ๋อง
หย่งหลิน
1766-1789-1820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อี๋ซุ่นจุ้นอ๋อง
เหมียนจื้อ
1768-1834
 
ชิ่งเหลียงจุ้นอ๋อง
เหมียนหมิ่น
1797-1820-1836
 
เป้ยจื่อ
เหมียนถี
1811-1842-1849
 
เฟิ่งเอินฟู่กั๋วกง
เหมียนซิ่ง
1814-1879
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อี่เก๋อชิ่งจุ้นอ๋อง
อี้ไฉ่
1820-1836-1842-1866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชิ่งมี่ชินอ๋อง
อี้ควง
1838-1850-1917
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชิ่งเจินชินอ๋อง
ไจ้เจิ้น
1876-1917-1947