หม่อมหลวงเติบ ชุมสาย

หม่อมหลวงเติบ ชุมสาย (25 สิงหาคม พ.ศ. 2456 - พ.ศ. 2529) เป็นผู้เชี่ยวชาญการทำอาหารไทย และเป็นผู้นำการเผยแพร่อาหารไทยให้มีชื่อเสียงในต่างประเทศ มีชื่อเสียงจากการจัดรายการโทรทัศน์ "รายการแม่บ้าน" ถ่ายทอดทาง ช่อง 4 บางขุนพรหม และ ช่อง 9 ติดต่อกันนานถึง 20 ปี และเขียนบทความ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารไทย ในหนังสือ "คู่มือแม่บ้าน"

หม่อมหลวงเติบ ชุมสาย
เกิด25 สิงหาคม พ.ศ. 2456
เสียชีวิตพ.ศ. 2529
อาชีพพิธีกร
มีชื่อเสียงจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย
บิดามารดาพระยาสีหศักดิ์สนิทวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ถัด ชุมสาย)
คุณหญิงติ๊ สีหศักดิ์สนิทวงศ์

หม่อมหลวงเติบ ชุมสาย เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวน 7 คนของ พระยาสีหศักดิ์สนิทวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ถัด ชุมสาย บุตรหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย กับหม่อมเจ้าหญิงสารภี สนิทวงศ์) กับคุณหญิงสีหศักดิ์สนิทวงศ์ (ติ๊ โภคาสมบัติ ธิดาขุนโภคาสมบัติ (เอม) กับนางโภคาสมบัติ (จั่น)) พี่น้องจำนวน 7 คน ได้แก่

  • หม่อมหลวงติ๋ว ชุมสาย(ญ)
  • หม่อมหลวงต๋อย ชุมสาย (ช)
  • หม่อมหลวงต้อย ชุมสาย (ช)
  • หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย (ช)
  • หม่อมหลวงต่อ ชุมสาย (ญ)
  • หม่อมหลวงเติบ ชุมสาย (ญ)
  • หม่อมหลวงสีตอง ชุมสาย (ญ)

หม่อมหลวงเติบ ชุมสาย จบชั้นมัธยม 6 จาก โรงเรียนสายปัญญา และมัธยม 8 จาก โรงเรียนราชินีบน ได้รับการปลูกฝัง และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำอาหารไทย มาจากทั้งบิดาและมารดา

ลำดับสาแหรก

แก้


อ้างอิง

แก้
  • กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, พ.ศ. 2547. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-9527-87-9