หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง

หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง (ราชสกุลเดิม: ศุขสวัสดิ์; เกิด: 30 เมษายน พ.ศ. 2485 — ) เป็นธิดาในหม่อมเจ้าประสมสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ กับ หม่อมเจ้ากาญจนฉัตร ฉัตรชัย ต.จ.[1]

อรฉัตร ซองทอง
เกิดหม่อมราชวงศ์อรฉัตร ศุขสวัสดิ
30 เมษายน พ.ศ. 2485 (81 ปี)
สัญชาติไทย
อาชีพผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายจ้างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คู่สมรสประยอม ซองทอง
บุตรปริย ซองทอง
ปรม ซองทอง
ปวร ซองทอง
บิดามารดาหม่อมเจ้าประสมสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ
หม่อมเจ้ากาญจนฉัตร ฉัตรชัย

ประวัติแก้ไข

หม่อมราชวงศ์อรฉัตร เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2485 เป็นธิดาในหม่อมเจ้าประสมสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ กับหม่อมเจ้ากาญจนฉัตร ฉัตรชัย พระนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ต้นราชสกุลฉัตรชัย และเป็นพระนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ต้นราชสกุลศุขสวัสดิ สำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมรสกับประยอม ซองทอง[2] บุตรของฮด กับมี ซองทอง มีบุตรธิดา 3 คน คือ

 1. ปริย ซองทอง
 2. ปรม ซองทอง
 3. ปวร ซองทอง

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเป็นคณะกรรมการการตัดสินประชันกลอนสด ในรายการคุณพระช่วย ช่วง คุณพระประชัน โดยมีลักษณะการตัดสิน โดยจะเน้นคำและความหมายเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเป็นตำนานกวีอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คู่กับอาจารย์ประยอม ซองทอง มีชื่อเสียงเคียงคู่กับอาจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา และได้รับการถ่ายทอดการรำในแบบฉบับของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ซึ่งท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี นัดดาของพระราชชายาฯ ได้รับการถ่ายทอดไว้ และได้สอนลูกหลานราชสกุลฉัตรชัยไว้สามคน คือ อรฉัตร พัฒนฉัตร และ รมณียฉัตร

และเป็นกรรมการที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ[3]

การศึกษาแก้ไข

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรติรางวัลแก้ไข

 1. รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ชาวไทย) ประจำปี 2553 [4]
 2. รางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2557 [5]
 3. รางวัลสถาบันสุนทรภู่ เชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย ประเภทบุคคล ประจำปี 2560[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-26. สืบค้นเมื่อ 2015-11-16.
 2. http://www.reurnthai.com/index.php?topic=2652.15
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 2015-11-16.
 4. http://w08.psu.ac.th/en/node/2443
 5. http://m.thairath.co.th/content/440847
 6. http://www.tcjapress.com/2017/06/25/sunthorn-phu-institute/