หมวดหมู่:วิดีโอเกมที่ออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. 2532

หมวดหมู่นี้ รวบรวมรายชื่อ วิดีโอเกมที่ออกวางจำหน่ายใน พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989