หมวดหมู่:วิดีโอเกมที่ออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. 2529

หมวดหมู่นี้มีไว้สำหรับวิดีโอเกมที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)