หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2252

บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2252 (ค.ศ. 1709)