หมวดหมู่:ซิงเกิลในปี พ.ศ. 2516

หมวดหมู่นี้สำหรับเพลงที่ออกเป็นซิงเกิลในปี พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973)