หมวดหมู่:ซิงเกิลในปี พ.ศ. 2513

หมวดหมู่นี้สำหรับเพลงที่ออกเป็นซิงเกิลในปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970)