หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2528

หมวดหมู่นี้ รวบรวมรายชื่อ กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989