หนู กันภัย มีชื่อจริงว่า นาย สมพงษ์ กันภัย เป็นนักสักที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะการสักยันต์แบบที่เรียกว่า "ห้าแถว" [1] ซึ่งเปนความเชื่อส่วนบุคคลว่ามีอิทธิฤทธิ์ทำให้ผู้สักนั้นอยู่ยงคงกระพัน ของมีคมฟันแทงไม่เข้า

สมพงษ์ กันภัย
เกิด6 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 (58 ปี)
บิดาคูณ กันภัย
มารดาสว่าง กันภัย
อาชีพนักสักยันต์ ครู


นาย สมพงษ์ กันภัย เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรของนายคูณ และนางสว่าง กันภัย เขาเริ่มศึกษาไสยศาสตร์ด้วยตนเองจากตำราขอมของบิดาหลังจากเรียนจบชั้นประถม 4 [2]

ในช่วงวัยรุ่นเขามักมีเรื่องเกเรตีรันฟันแทงเป็นประจำ มารดาจึงขอให้บวชเรียนที่"วัดละหาร" อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี [2] เมื่ออายุครบเกณฑ์จึงอุปสมบทต่อ มีฉายาว่า "ธัมมวโร" [2] จากนั้นเขาจึงได้ศึกษาวิชาเพิ่มเติมจากพระภิกษุที่"วัดปลวกแดง" จังหวัดระยอง และได้ออกธุดงค์ ก่อนจะมาจำวัดที่วัดตลาดเหนือ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี และลาสิกขาบทที่นั่น [2]

หลังจากลาสิกขาบท ก็ได้ตั้งสำนักสักยันต์ขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี จนกระทั่งมีชื่อเสียงทั่วไป มีลูกศิษย์นับถือเป็นจำนวนมาก

หนู กันภัย ยังเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวประวัติของตนเอง ชื่อเรื่อง หนูกันภัย ศึกมหายันต์ ยิงกันสนั่นจอ (2553) [3] และเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง ห้าแถว (2551) [4][5]

อ้างอิงแก้ไข