มูลนิธิหนังไทย

(เปลี่ยนทางจาก หนังไทย)

มูลนิธิหนังไทย (Thai Film Foundation) เป็นมูลนิธิเพื่อเก็บรวบรวมประวัติและภาพยนตร์ของประเทศไทย

มูลนิธิหนังไทย
ประเภทมูลนิธิ
ก่อตั้งพ.ศ. 2537
สำนักงานใหญ่จังหวัดนครปฐม, ประเทศไทย
บุคลากรหลัก
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน
โดม สุขวงศ์
ผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
เว็บไซต์Official Site

ประวัติ

แก้

เป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 เพื่อใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของประเทศไทย และ ยังได้ร่วมมือกับหอภาพยนตร์แห่งชาติ ในฐานะผู้ช่วยดูแลมรดกของชาติ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ อีกด้วย

บุคลากร

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้