เปิดเมนูหลัก

สุลต่านแห่งรัฐกลันตัน เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1886 สุลต่านองค์ปัจจุบันคือ สุลต่านมูฮัมมัด ฟาริส เปตรา ดำรงตำแหน่งสุลต่าน เมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2010

สุลต่าน
รัฐกลันตัน
ราชาธิปไตย
รัฐ
Coat of arms of Kelantan.svg
ตราประจำรัฐ
อยู่ในราชสมบัติ
สุลต่านมูฮัมมัดที่ 5 แห่งกลันตัน
ตั้งแต่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

ราชอิสริยยศ สุลต่านแห่งรัฐกลันตัน
ปฐมกษัตริย์ สุลต่านมูฮัมมัดที่ 1 แห่งกลันตัน
สถาปนา ค.ศ. 1267

ราชวงศ์กลันตันแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข